Sau khi người học hoàn thành khóa học đã đăng ký chúng tôi sẽ cung cấp cho người học chứng nhận hoàn thành khóa học bằng giấy và bằng file.

Giấy chứng nhận bằng file sẽ được lưu trữ trên hệ thống của chúng tôi và việc công bố công khai cho cộng đồng hay giữ ở chế độ riêng tư là quyền của người học.

  • Thước đo sự thành công trong đào tạo của chúng tôi là người học hoàn thành kế hoạch học tập của mình và nhận được sự công nhận của cộng đồng doanh nhân trong công việc và của cộng đồng dân cư trong cách sống.
  • Chúng tôi không cung cấp chứng chỉ hay bằng cấp theo quy định của nhà nước.
0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav