Cộng đồng người dạy

Đăng bởi Nguyễn Công Vinh vào lúc 03/09/2018

Cộng đồng NGƯỜI DẠY bao gồm các thành viên của SaigonAga đang tham gia vào các vai trò sau:

 • Người thiết kế nội dung (Course/ Program Designer)
 • Người hướng dẫn nội dung online (Online Instructor)
 • Người hướng dẫn nội dung offline (Offline Instructor)
 • Người đào tạo (Trainer)
 • Người huấn luyện (Coach)
 • Người trợ lý giảng dạy online (Online T.A : Online Teaching Assistant)
 • Người trợ lý giảng dạy offline (Offline T.A: Offline Teaching Assistant)

Cộng đồng người dạy là nơi trao đổi, thảo luận, phản biện trên tinh thần xây dựng và sáng tạo về các vấn đề  liên quan đến công việc thiết kế, giảng dạy, đào tạo và huấn luyện mà mình gặp phải.

Tiêu chí để tham gia cộng đồng người dạy của SaigonAga:

 • Độ tuổi: Từ tròn16 tuổi trở lên
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc tiếng Anh
 • Hành văn: Chuẩn tiếng Việt. Không sử dụng những từ ngữ tục tĩu, vi phạm thuần phong mỹ tục của người Việt.
 • Thái độ: Trao đổi, phản biện trên tinh thần xây dựng và sáng tạo, không sử dụng tư dụy ngụy biện.

Cộng đồng SaigonAga sẽ từ chối nhận các thành viên vi phạm các tiêu chí đã nêu trên như sau:

 • Vi phạm lần 1: nhắc nhở.
 • Vi phạm lần 2: cảnh cáo.
 • Vi phạm lần 3: từ chối tư cách thành viên.

Đăng nhập vào SaigonAga - Cộng đồng Người dạy

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav