Cộng đồng người làm

Đăng bởi Nguyễn Công Vinh vào lúc 03/09/2018

Cộng đồng NGƯỜI LÀM bao gồm các thành viên của SaigonAga đang tham gia vào lực lượng lao động và đang làm việc trong các tổ chức, doanh nghiệp hoặc các nhóm cộng tác. 

Cộng đồng người làm là nơi trao đổi, thảo luận, phản biện trên tinh thần xây dựng và sáng tạo về các vấn đề trong công việc mà mình gặp phải.

Tiêu chí để tham gia cộng đồng người làm của SaigonAga:

  • Độ tuổi: Từ tròn16 tuổi trở lên
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc tiếng Anh
  • Hành văn: Chuẩn tiếng Việt. Không sử dụng những từ ngữ tục tĩu, vi phạm thuần phong mỹ tục của người Việt.
  • Thái độ: Trao đổi, phản biện trên tinh thần xây dựng và sáng tạo, không sử dụng tư dụy ngụy biện.

Cộng đồng SaigonAga sẽ từ chối nhận các thành viên vi phạm các tiêu chí đã nêu trên như sau:

  • Vi phạm lần 1: nhắc nhở.
  • Vi phạm lần 2: cảnh cáo.
  • Vi phạm lần 3: từ chối tư cách thành viên.

Đăng nhập SaigonAga - Cộng đồng Người làm

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav