Cộng đồng SaigonAga

Thầy NGUYỄN CÔNG VINH

10/10/2018 - Nguyễn Công Vinh

Đào tạo kỹ năng quản lý Đào tạo khởi sự kinh doanh Tư vấn quản lý

Cộng đồng SaigonAga

08/10/2018 - Nguyễn Công Vinh

Cộng đồng SaigonAga bao gồm các thành viên quan tâm đến hệ giá trị, sứ mệnh, tầm nhìn, các khóa đào tạo và các hoạt động của công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo SaigonAga. Chúng tôi luôn trân trọng ý kiến đóng góp trên tinh thần xây dựng của tất cả các thành viên của c...

Cộng đồng người làm

03/09/2018 - Nguyễn Công Vinh

Cộng đồng NGƯỜI LÀM bao gồm các thành viên của SaigonAga đang tham gia vào lực lượng lao động và đang làm việc trong các tổ chức, doanh nghiệp hoặc các nhóm cộng tác. Cộng đồng người làm là nơi trao đổi, thảo luận, phản biện trên tinh thần xây dựng và sáng...

Cộng đồng người dạy

03/09/2018 - Nguyễn Công Vinh

Cộng đồng NGƯỜI DẠY bao gồm các thành viên của SaigonAga đang tham gia vào các vai trò sau: Người thiết kế nội dung (Course/ Program Designer) Người hướng dẫn nội dung online (Online Instructor) Người hướng dẫn nội dung offline (Offline Instruct...

Cộng đồng người hỗ trợ

03/09/2018 - Nguyễn Công Vinh

Cộng đồng NGƯỜI HỖ TRỢ bao gồm các thành viên của SaigonAga đang tham gia vào các vai trò sau: Tư vấn học tập và phát triển Tư vấn nghề nghiệp Tư vấn đào tạo Tư vấn huấn luyện Cố vấn học tập và phát triển Cố vấn nghề nghiệp C...

Cộng đồng người học

03/09/2018 - Nguyễn Công Vinh

Cộng đồng NGƯỜI HỌC bao gồm các thành viên của SaigonAga đã và đang tham gia các khóa đào tạo của SaigonAga: Cộng đồng người học là nơi trao đổi, thảo luận, phản biện trên tinh thần xây dựng và sáng tạo về các vấn đề liên quan đến công việc học tập mà mìn...

0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav