Đối với các tổ chức xã hội và cộng đồng dân cư, chúng tôi có thể tham gia giải quyết các vấn đề cụ thể của cộng đồng thông qua các dự án học tập, nghiên cứu và việc làm. Các dự án này có sự tham gia của các thành viên trong tổ chức, trong cộng đồng và các thành viên của SaigonAga.

Các dự án này có thể thực hiện dưới nhiều hình thức:

  • Không lợi nhuận
  • Có lợi nhuận
  • Thiện nguyện
0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav