SaigonAga là cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Chúng tôi có mạng lưới các doanh nghiệp để hỗ trợ người học đến thực tập có hưởng lương. Đây vừa là cơ hội việc làm sau khi hoàn thành thực tập cho người học, cũng vừa là cơ hội để doanh nghiệp tuyển dụng được đúng người mình cần, với chị phí huấn luyện hội nhập thấp.

Ngoài ra, chúng tôi có hệ thống hỗ trợ, môi giới lao động. Doanh nghiệp/tổ chức và người học, người tìm việc có thể đến với nhau để hợp tác.

0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav